Vonk is een autonoom provinciebedrijf. Het is momenteel een team van 17 medewerkers.

Door selectie, vorming, coaching en consulting geeft Vonk de West-Vlaamse lokale besturen de expertise én de goesting om de toekomst vol vuur waar te maken.

Bij Vonk zoeken onze consultants, coaches en trainers samen naar passende oplossingen voor het individu, het team én de organisatie.

In de samenwerking met de lokale besturen hecht Vonk veel belang aan:

- maatwerk: we luisteren oprecht en zoeken naar een gepast antwoord

- samenwerken: we werken vanuit elkaars krachten, zowel binnen als buiten de organisatie

- zorgzaam handelen: we zijn ons bewust van het effect van ons handelen op de ander

- kennis en kunde: we brengen expertise en ervaring binnen in de organisatie en creëren zo toegevoegde waarde

https://apbvonk.be/

Vonk zoekt freelancers en praktijkexperten (docenten, coaches, consultants, selectiedeskundigen) voor een nog slimmer netwerk!

Denk je graag mee over de uitdagingen waarmee lokale besturen te maken krijgen en wil je hen samen met Vonk helpen om die uitdagingen zo professioneel mogelijk aan te pakken? Meld je dan aan als freelancer of praktijktrainer en maak deel uit van ons slim netwerk voor West-Vlaamse lokale besturen.

Jouw expertise

Je kan je vinden in de waarden van Vonk, en je hebt door de jaren heen een expertise opgebouwd in een of meer van de onderstaande rollen:

* selectiedeskundige: je hebt 10 jaar ervaring in dit veld, je weet een selectieprocedure van A tot Z autonoom uit te voeren, inclusief competentiegerichte selecties en schriftelijke rapportage - in de context van openbare besturen

* coach: je hebt jarenlang ervaring in het versterken en/of ontwikkelen van leidinggevende competenties, werkgelerateerde competenties, persoonlijke veerkracht, reïntegratietrajecten

* teambegeleider: je hebt heel wat ervaring in de begeleiding van startende of zich herbronnende teams, teams die ernstig uitgedaagd worden, of in teambemiddeling

* netwerkmoderator: je ervaring situeert zich in het begeleiden van collegagroepen - het faciliteren van dialoog en inzichten

* consultant: je hebt een senior-niveau behaald in het adviseren van openbare besturen in HR, strategie en organisatie-ontwikkeling

* trainer: je ervaring situeert zich in een van deze vakdomeinen: persoonlijke vaardigheden, sociale vaardigheden, schriftelijke vaardigheden, beroepsvaardigheden, klantgerichtheid, leidinggeven, plaats- en tijdonafhankelijk werken, organisatie & HR, ...

* expert in een of meerdere materies eigen aan de werking van lokale besturen - bv. overheidsopdrachten, burgerzaken, juridische aspecten (bv. RPR), ...

gewenste ervaring

vijf tot tien jaar ervaring

Wat biedt Vonk jou aan?

  • een makkelijke toegang tot het netwerk van professionals in de West-Vlaamse lokale besturen

  • marktconforme vergoedingen

  • netwerkleer-momenten met collega's

  • langetermijnrelaties, vertrouwen en wederzijdse versterking

  • ook wel eens een laboratorium om nieuwe producten en diensten uit te proberen

Download bijlage(s)

Cookie beleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Je kan ons beleid hieromtrent hier lezen.

Privacy beleid

Wij verzamelen met behulp van dit online sollicitatieplatform uw persoonsgegevens om kwaliteitsvolle aanwerving- en selectieprocessen mogelijk te kunnen maken.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is dan ook een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij steeds de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of GDPR”).

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij naar onze privacy policy.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz