Vonk is een autonoom provinciebedrijf. Het is momenteel een team van 17 medewerkers.

Door selectie, vorming, coaching en consulting geeft Vonk de West-Vlaamse lokale besturen de expertise én de goesting om de toekomst vol vuur waar te maken.

Bij Vonk zoeken onze consultants, coaches en trainers samen naar passende oplossingen voor het individu, het team én de organisatie.

In de samenwerking met de lokale besturen hecht Vonk veel belang aan:

- maatwerk: we luisteren oprecht en zoeken naar een gepast antwoord

- samenwerken: we werken vanuit elkaars krachten, zowel binnen als buiten de organisatie

- zorgzaam handelen: we zijn ons bewust van het effect van ons handelen op de ander

- kennis en kunde: we brengen expertise en ervaring binnen in de organisatie en creëren zo toegevoegde waarde

https://apbvonk.be/

Stafmedewerker Hybride / Blended / Online leren

Ben je gepassioneerd door leren & digitaal, ben je gebeten door de kracht van het netwerk?

Dan heeft Vonk een interessante job voor jou: we zoeken een "stafmedewerker hybride leren" om Vonk te transformeren naar een leerplatform en lerend netwerk voor de meer dan 20.000 professionals in West-Vlaamse lokale besturen.

De job

Je plaatst Vonk op de kaart van het hybride leren.

Je implementeert, ontwikkelt en beheert daartoe het online leer-, samenwerk- en kennisplatform van Vonk. Dat platform faciliteert het netwerk van lerende professionals in West-Vlaamse lokale besturen.

Je geeft in deze context mee vorm aan een nieuwe didactiek die van asynchroon en hybride leren een rijke en sociale ervaring maakt voor alle betrokkenen. Je ondersteunt docenten en eindgebruikers bij het gebruik van het platform en ontwerpt samen met docenten leerpaden. Je traint de trainer en de eindgebruiker.

De asynchrone dimensie maakt het mogelijk dat we duurzame communities ontwikkelen die kennis ontwikkelen en borgen. Op die manier faciliteer je leeromgevingen voor collegagroepen, ad hoc projectteams en al wie leert met en via Vonk.

Omdat werken vandaag meer en meer gelijkstaat met leren, zal je leeromgeving ook al snel op een werkomgeving gaan lijken. Hybride leren gaat dus al evenzeer over hybride werken.

Ook al heb je je expertise en wordt deze job je hoofdtaak, toch is elke medewerker van Vonk polyvalent. Volgens jouw goesting en in overleg werk je je ook in in andere domeinen van het Vonk-portfolio. Misschien adviseer je binnenkort ook wel lokale besturen omtrent digitaal en hybride werken en leren, of verzorg je workshops rond community building, digitale werkplekken, interne communicatie - al naargelang je expertise en goesting.

Je werkt samen met iedereen in Vonk en je rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Door de open manier van werken, raak je snel betrokken bij heel wat nevendossiers - uitdagingen van collega's, en toekomstuitdagingen van Vonk. We verwachten dat je actief betrokken bent bij het ruimere Vonk-project.

Jouw profiel

Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring - in dat laatste geval dien je te slagen voor een capaciteitstest (wordt afgenomen op 20 mei 2021).

Je hebt veel geleerd door opleidingen en/of ervaring in 1 of meer van deze domeinen: opzet en vormgeven van e-learning platformen, online didactiek, 'instructional design', het ontwerp van fysieke en/of digitale leeromgevingen, hybride leren, (virtual) community building, sociale platformen, UX, webdesign, digitale transformaties, digitale werkplekken, AR/VR-ondersteund leren, microlearning, ... .

We beseffen dat diploma's vandaag in deze gebieden niet vanzelfsprekend zijn - overtuig ons door je leer-initiatief en je ervaring.

Bekijk de resultaatgebieden en competenties in de solliciatiebundel!

Ons aanbod

Het jaarlijkse salaris van een consultant (niveau A1-A3) varieert tussen 38.040,85 euro en 59.194,00 euro (salarisschaal A1a, index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, onder meer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques (8 EUR), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Er is tevens een kilometervergoeding voor verplaatsingen in het kader van klantenopdrachten

Vanaf september voorzien we een telewerkvergoeding van max. 76 EUR/maand.

Je krijgt een laptop, smartphone met abonnement.

Uiteraard geniet je van glijtijden - en nog veel meer!

Vragen?

Lees alvast de sollicitatiebundel.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Mail of bel: filip.callewaert@apbvonk.be - 0492/19 20 00

Cookie beleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Je kan ons beleid hieromtrent hier lezen.

Privacy beleid

Wij verzamelen met behulp van dit online sollicitatieplatform uw persoonsgegevens om kwaliteitsvolle aanwerving- en selectieprocessen mogelijk te kunnen maken.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is dan ook een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij steeds de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of GDPR”).

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij naar onze privacy policy.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz